Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzania lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzany na 10 lat.

 W Nadleśnictwie Szczecinek obowiązuje aktualnie Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2015-2024 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DLP-I-611-26/17220/15/ŁP

Wybrane treści Planu Urządzania Lasu zostały udostępnione w