Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Na obszarze Nadleśnictwa utworzono dwa rezerwaty przyrody:

·        Dęby Wilczkowskie, w którym ochronie podlega w stanie niezmienionym fragment lasu liściastego ze stanowiskiem reliktowej złoci pochwolistnej.

·        „Bagno Kusowo" – jest to jedno z największych (300 ha), najlepiej wykształconych i zachowanych torfowisk bałtyckich w Polsce, porośnięte mszarami torfowcowymi i borem bagiennym. Doskonale zachowany północny fragment torfowiska, z bezleśną częścią centralną, pokrytą mszarami z wełnianeczką darniową i karłowatą sosną. Miejscami wykształcają się płytkie, torfowe sadzawki, co jest ewenementem na polskich torfowiskach.

W roku 2004 obiekt został zgłoszony do sieci Natura 2000, a w roku 2005 został tu utworzony rezerwat przyrody.

Dla zachowania torfowiska w dobrym stanie projektuje się i prowadzi zabiegi ochrony czynnej - przede wszystkim buduje się zastawki na sztucznych rowach odprowadzających wodę ze zboczy kopuły.

W 2006 r. urządzono ścieżkę przyrodniczą, która umożliwi każdemu zobaczenie Bagna Kusowo.

Na terenie naszego Nadleśnictwa mamy 10 użytków ekologicznych:

  •     Kusowskie Bagno grunty nieleśne o pow. 8,99 ha – powołany Uchwałą nr XXXIX/254/2005 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 grudnia   2005 r.
  •     Wielkie Błoto grunt nieleśny o pow. 34,51 ha – powołany Uchwałą nr XLIII/268/2006 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31 marca 2006 r.
  •     Jameńskie Bagno grunt nieleśny o pow.4,78 ha
  •     Torfowisko Wyspowe grunt nieleśny o pow.9,36 ha
  •     Mechowisko Płociczno grunt nieleśny o pow.10,77 ha
  •     Torfowisko nad Czarnym grunt nieleśny o pow.5,09 ha
  •     Szare Maleńkie grunt nieleśny o pow.1,68 ha
  •     Bórbagno Nad Kutrami grunt nieleśny o pow.1,80 ha
  •     Torfowisko przy szosie grunt nieleśny o pow.0,90 ha
  •     Torfianki w Jelenim Ruczaju grunt nieleśny o pow.6,41 ha

Użytki ekologiczne zostały powołane uchwałą nr XI/82/2007 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 września 2007 r.