Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Szczecinek występują 53 prawnie uznane pomniki przyrody wyłącznie pojedynczych okazów drzew. Wśród nich są:

  •         Dęby szypułkowe      - 41 szt
  •         Buki zwyczajne           - 3 szt
  •         Daglezja zielona         – 4 szt
  •         Lipa drobnolistna      – 3 szt
  •         Sosna pospolita            -1 szt
  •         Olsza czarna               – 1 szt

Grunty leśne - 42 drzewa, grunty nieleśne - 11 drzew.