Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Szczecinek położone są w strefie średniego zagrożenia, choć trzeba powiedzieć, że podobnie jak wszystkie lasy są one stale zagrożone zarówno ze strony przyrody ożywionej (grzyby, owady, zwierzęta i człowiek) jak i nieożywionej (wiatry, pożary, susze i mróz).

Leśnicy na miarę swych możliwości chronią las przed tymi szkodliwymi czynnikami. Aby przeciwdziałać zagrożeniom wykłada się pułapki na szkodliwe owady, wycina chore drzewa, grodzi się młode nasadzenia przed zwierzyną oraz patroluje przeciwpożarowo las. Wywiesza się także skrzynki lęgowe dla ptaków, które żywią się szkodliwymi owadami.

 

Dużym problemem jest obniżający się stan zdrowotny lasów na gruntach porolnych, które stanowią 64 procent drzewostanów Nadleśnictwa. Sprawcami takiej sytuacji są grzyby systemów korzeniowych ( huba korzeniowa i opieńka miodowa). Nadleśnictwo przeciwdziała tym szkodom zabezpieczając rokrocznie odpowiednim preparatem pniaki opanowane przez grzyby na powierzchni ok. 800 ha.
Lasy Nadleśnictwa pod względem przemysłowego zanieczyszczenia powietrza w całości zaliczane są do strefy "zerowej", a więc są bardzo czyste!