Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Nadleśnictwo Szczecinek sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzoną przez pięć kół łowieckich: „Oszczep", „Darzbór", „Wilk", „Żubr" i „Ponowa".

 Powierzchnia nadzorowanych obwodów wynosi blisko 40 tysięcy hektarów. Są to w większości rozdrobnione kompleksy leśne, w których oprócz głównych gatunków drzew, takich jak sosna, świerk, buk i dąb, występują w różnych zagłębieniach terenu zakrzaczenia łozy, enklawy pól, łany trzcin i przyjeziornych zarośli. To wszystko tworzy niespotykaną mozaikę środowiska życia dla wielu gatunków zwierząt, w tym również łownych.

   Różnorodność świata roślin i zwierząt stwarza na tych terenach wspaniałe warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej.

   Koła łowieckie w celu utrzymania właściwego stanu ilościowego zwierzyny, głównie jelenia, sarny i dzika oraz w celu niedopuszczenia do powstawania nadmiernych szkód na polach i w lasach prowadzą odstrzał zwierzyny, który rocznie wynosi około 920 jeleni, 1645 saren i 840 dzików.