Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych-zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska”

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests- polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-Polska.

1.       Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2.       Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Szczecinek

POWIERZCHNIA LASÓW HCVF W NADLEŚNICTWIE SZCZECINEK
           
kategoria HCVF  pow. (ha)      
1.1.1 147,85      
1.2 340,61      
2.1 729,33      
3.1 835,07      
3.2 1246,9      
4.1 2582,51      
4.2 39,13      
łącznie 5921,4      

 

3.       W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 26.03.-14.04.2014 r. Nadleśnictwo Szczecinek przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. (Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa. Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do spec. ds. zagosp. lasu Katarzyny Klimek, tel. 94 374 36 11, email: katarzyna.klimek@szczecinek.lasy.gov.pl