Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Szczecinek

Nadleśnictwo Szczecinek zostało utworzone w 1945 roku z byłych lasów państwowych oraz częściowo z lasów dużych własności ziemskich i lasów chłopskich.

 Jego powierzchnia wynosiła wówczas zaledwie 5880 ha. W skład nadleśnictwa wchodziło 6 leśnictw, które obejmowały lasy będące w zasięgu obecnych leśnictw : Jeleni Ruczaj, Turowo (Nadleśnictwo Czarnobór), Jelenino, Spore i Dalęcino.
W wyniku przejmowania lasów oraz gruntów do zalesień powierzchnia ta ulegała ciągłym zmianom i w 1960 roku wynosiła już 9720 ha. W 1976 roku do Nadleśnictwa Szczecinek dołączone zostało Nadleśnictwo Wierzchowo oraz część Nadleśnictwa Piława tworząc nadleśnictwo o powierzchni 28 532 ha. W następnych latach następowała korekta granic.
Obecnie Nadleśnictwo Szczecinek gospodaruje na ogólnej powierzchni 21 321 ha i podzielone jest na 3 obręby leśne: Wierzchowo, Szczecinek, i Dyminek, w skład których wchodzi 14 leśnictw oraz szkółka gospodarcza w Gałowie.

Na zachód od Szczecinka, w lasach nadleśnictwa kryje się wiele miejsc o znaczeniu historycznym. To właśnie tutaj w czasach II wojny światowej przebiegały umocnienia, wchodzące w skład tzw. Wału Pomorskiego, budowanego przez hitlerowców od końca 1933 r. Ich ruiny są dziś dużą atrakcją dla miłośników i badaczy historii.