Wydawca treści Wydawca treści

Turystyka i wypoczynek

Lasy Nadleśnictwa Szczecinek położone są na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjno-wypoczynkowych.

 To raj dla grzybiarzy i wszystkich, którzy na łonie natury znajdują spokój i miejsce regeneracji niezbędnych do codziennej pracy sił. Liczne jeziora, rzeki i oczka wodne cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród amatorów wędkowania oraz stanowią doskonałe miejsce do żeglowania i organizowania spływów kajakowych. Atrakcją turystyczną są również ślady z okresu II wojny światowej. Przez teren Nadleśnictwa przebiegały umocnienia Wału Pomorskiego. Podczas wędrówki po lesie spotkać można liczne bunkry oraz transzeje, w różnym stopniu zachowane do dnia dzisiejszego. Na terenie Nadleśnictwa Szczecinek istnieją różne szlaki turystyczne.

 

SZLAKI ROWEROWE:

1. Szczecineckie Jeziora: Szlak o długości 61,1 km, oznakowany czerwonym kolorem, wytyczony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Przebiega w pobliżu 15 jezior, w zmiennie ukształtowanym terenie, pełnym wzniesień, wzgórz i pagórków ( m.in. najwyższe, zwane Polską Górą -203m n.p.m.), poprzecinanych dolinami rzek i strumieni.

2. Dolina Parsęty: Szlak o długości 51,1 km, oznakowany zielonym kolorem. Podąża skrajem polodowcowej doliny rzeki Parsęty, w jej górnym odcinku. Zmierza alejami lipowymi, klonowo-jaworowymi i jesionowymi obok zespołów pałacowo-parkowych w Chwalimkach i Juchowie

3. Nidzica: Szlak o długości 42,2 km, oznakowany czarnym kolorem. Trzykrotnie przecina nurt rzeki Nidzic. Napotyka pięć jezior, są to: Trzesiecko, Świdno, Sarcze, Jeleń i Ciemino. Podąża obrzeżem dwóch rezerwatów przyrody: "Dęby Wilczkowskie" i "Bagno Ciemino".

4. Dookoła jeziora Trzesiecko: Szlak o długości 14,5 km, oznakowany niebieskim kolorem, biegnie wzdłuż linii brzegowej jeziora Trzesiecko.

5. Zaczarowane pejzaże: Oznakowany żółtym kolorem o długości 51,7 km. Szlak prowadzi przez malowniczy obszar lekko pofałdowanych równin sandrowych. Na trasie szlaku znajdują się liczne zabytkowe kościoły, pałace i parki krajobrazowe oraz zabudowania wiejskie o konstrukcji szkieletowej.

 

SZLAKI KAJAKOWE:

1. Pętla Szczecinecka: Szlak o długości 71 km, wiodący trzema rzekami przez dziewięć jezior. Czas przepłynięcia 3- 6 dni.

2. Rzeka Gwda: Szlak o długości 140 km,i czasie przepłynięcia 7-9 dni, rozpoczynający się u ujścia rzeki Gwdy z jeziora Wierzchowo. Kończy się u ujścia rzeki Gwdy do Noteci.

3. Rzeka Nidzica: Szlak o długości 59 km, czterema jeziorami: Ciemino, Mały Radacz, Radacz, Trzesiecko. Czas przepłynięcia 2-3 dni.

 

SZLAKI PIESZE:

1. Wokół jeziora Trzesiecko; Szlak o długości 16 km, oznakowany żółtym kolorem, wiedzie wzdłuż linii brzegowej jeziora Trzesiecko.

2. Szlak Wzniesień Moreny Czołowej: Szlak o długości 161 km, oznakowany czerwonym kolorem, biegnie przez najciekawsze tereny Pojezierza Drawskiego: Złocieniec-Cieszyno-Siemczyno-Czaplinek-Sikory- Pile- Ciemino-Dziki-Szczecinek-Gwda Wielka-Dołgie-Jeziornik-Biały Bór-Sępólno WielkieŻydowo.

 

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNE:

1. Las Klasztorny: w 1997 roku Nadleśnictwo wybudowało w pobliżu miasta Szczecinek ścieżkę przyrodniczoleśną. Na pamiątkę położonego niegdyś w tej okolicy Klasztoru "Marientron" nazwano ją "Las Klasztorny". Patronuje jej św. Franciszek z Asyżu. Długość ścieżki wynosi 3,9km i w spacerowym tempie można ją pokonać w czasie ok. 3 godz. Trasa biegnie po niezwykle urozmaiconym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym terenie w Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Pojezierze Drawskie" pomiędzy jeziorami Trzesiecko i Wilczkowo. Na ścieżce zlokalizowane są 23 duże tablice edukacyjno-poglądowe, które uzupełnia 30 małych tablic. Niezależnie od licznej rzeszy mieszkańców miasta i turystów odwiedzających ścieżkę, Nadleśnictwo w oparciu o ten obiekt prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Leśnicy podczas lekcji terenowych przeprowadzają po ścieżce blisko 1000 osób rocznie. Działalność edukacyjna trwa praktycznie cały rok, ze szczególną intensywnością od kwietnia do października.

2. Torfowisko wysokie Wielkie Błota: obiekt powstał w 2005 r. w ramach projektu "Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu" w ramach współpracy Nadleśnictwa z Klubem Przyrodników ze Świebodzina. Zlokalizowany jest na terenie użytku ekologicznego "Wielkie Błota k. Wierzchowa". Na ścieżce umieszczono 5 tablic edukacyjnych o florze torfowiska . Ścieżka kończy się kilkudziesięciometrową drewnianą kładką przez mszar , prowadzącą do platformy widokowej.

3. W latach 2005-2006 w ramach realizacji projektu LIFE-Nature "Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu", w rezerwacie "Bagno Kusowo" wykonano ścieżkę edukacyjna zaopatrzoną w tablice informacyjne.Ścieżka biegnie od miejsca postoju pojazdów -parkingu położonego na południowo- zachodnim narożniku rezerwatu przez potorfia, tworząc szlak o długość ok. 2 km. Druga część ścieżki biegnie od parkingu wzdłuż południowej granicy rezerwatu aż nad brzeg jeziora Wielatowo i zakończone jest platformą widokową.

SZLAK KONNY:

Szlak konny Pojezierza Drawskiego: Szlak o długości 185,4 km, oznakowany pomarańczowym kołem o średnicy 60 mm, na białym tle. Biegnie przez najciekawsze tereny Pojezierza Drawskiego.