Wydawca treści Wydawca treści

cennik na drewno

Nadleśnictwo Szczecinek prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o Zarządzenie nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021 oraz w oparciu o Zarządzenie nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczecinek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia warunków oraz zasad sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się:

  • w biurze Nadleśnictwa Szczecinek codziennie w godz. 07:00-15:00,
  • w kancelariach Leśnictw przez osoby posiadające imienne upoważnienie Nadleśniczego codziennie w godz. 07:00-14:30.

Wywozu zakupionego drewna, po wcześniejszy uzgodnieniu z Leśniczym, można dokonać codziennie w godz. 07:00-15:00.

Wszelkich szczegółowych informacji na temat cen drewna oraz warunków technicznych surowca udziela osobiście lub telefonicznie (tel. 94 347 22 72, tel. kom. 532 795 615)     Adrian Borys – Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem codziennie w godz. 07:00-15:00.