Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Szczecinek znajdują się trzy ścieżki edukacyjne.

Las Klasztorny:

W 1997 roku Nadleśnictwo wybudowało w pobliżu miasta Szczecinek ścieżkę przyrodniczo-leśną. Na pamiątkę położonego niegdyś w tej okolicy klasztoru „Marientron" nazwano ją „Las Klasztorny". Patronuje jej Św. Franciszek z Asyżu. Długość ścieżki wynosi 3,9 km i w tempie spacerowym można ją pokonać w czasie ok. 3 godzin.
Trasa biegnie po niezwykle urozmaiconym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym terenie w Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwą „Pojezierze Drawskie" pomiędzy jeziorami Trzesiecko i Wilczkowo. Na ścieżce zlokalizowane są 23 duże tablice edukacyjno-poglądowe , które uzupełnia 30 małych tablic edukacyjnych umieszczonych wzdłuż ścieżki.

Bagno Kusowo:

Rezerwat przyrody " Bagno Kusowo" został utworzony w 2005 roku. Chroni roślinność torfowiska wysokiego. Jest to jedno z największych (300 ha), najlepiej wykształconych i zachowanych torfowisk bałtyckich w Polsce porośnięte mszarami torfowcowymi i borem bagiennym. doskonale zachowany północny fragment torfowiska, z bezleśną częścią centralną, pokrytą mszarami z wełnianeczką darniową i karłowatą sosną. Miejscami wykształcają się płytkie, torfowe sadzawki, co jest ewenementem na polskich torfowiskach.

W 2004 r. obiekt został zgłoszony do sieci Natura 2000, a w roku 2005 utworzono tu rezerwat przyrody. Dla zachowania torfowiska w dobrym stanie projektuje się i prowadzi zabiegi ochrony czynnej - przede wszystkim buduje się zastawki na sztucznych rowach odprowadzających wodę ze zboczy kopuły. Od 2006 r. funkcjonuje tu ścieżka przyrodnicza umożliwiająca każdemu zobaczenie Bagna Kusowo.

Wielkie Błoto:

Torfowisko "Wielkie Błoto" dostępne jest dzięki zorganizowanej w 2005 r. ścieżce edukacyjnej. Najciekawsze miejsce na torfowisku, to otwarty krajobraz potorfii, widoczny po eksploatacji torfu w XIX i początkach XX wieku. Spotkać tu można torfowce, rosiczkę i inne specyficzne dla tego ekosystemu rośliny i zwierzęta.